Homepage Tengu Habersetzer Clubs Fotos Stages Contact Boeken Artikels Links En Français

INFORMATIEAANVRAAG


Welke vragen kan ik stellen :
 
1.  In onze club beoefenen wij een traditionele vechtkunst (vb: karate Shotokan, Wado-ryu, Goju-ryu.....)
Wij zouden graag meer informatie willen bekomen betreffende de moderne benadering van deze traditionele vechtkunsten zoals ze beoefend worden binnen CRB-IT.
Kunnen wij verder werken binnen onze traditionele stijl indien we de principes van de Ryu (school) Tengu-No-Michi van CRB-IT zouden opnemen?
 
2. Ik wens mijn club aan te sluiten bij het Centre de Recherche Budo - Tengu Instituut. Ik wens mij eerst te informeren over de condities bij een eventuele aansluiting, wat verwacht CRB-IT van mij ?
Wat moet ik doen ? Hoe kan ik deze informatie bekomen ?

Gelieve te noteren dat CRB-IT geen aansluitingen ten individuele titel aanvaardt, enkel een dojo kan zich aansluiten (met al zijn leden die oefenen).
Indien men individueel wil aansluiten dient men zich dus eerst aan te sluiten bij een dojo van CRB-IT.
Voor alle vragen met betrekking tot informatie betreffende de school Tengu of een aansluiting kunt U zich richten tot Mr A.Hauwaert, expert CRB-IT van Soke R. Habersetzer.

Het volstaat ons te contacteren via Infoaanvraag hieronder.
 
3. Individuele vraag : Ik wens mij aan te sluiten bij een club C.R.B.-I.T. ? Richt U tot de sensei van een club, lid C.R.B.-I.T. (zie clubs)


FORMULIER INFOAANVRAAG

 

DISCLAIMER

Deze website werd, met uitdrukkelijke toestemming van Shihan Roland Habersetzer, ontwikkeld om de Ryu Tengu-no-michi te promoveren in België.
Aan de informatie op deze website wordt de meeste zorg besteed. De ervaring leert dat informatie evenwel op meerdere manieren kan geïnterpreteerd worden.
Bezoekers die gebruik maken van de informatie op deze website doen dat geheel voor eigen risico.
Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voorvloeit uit een verkeerd gebruik van de informatie van deze website.

Uw webmaster Daniel Traweels, Renshi-ho Tengu Ryu Karatedo & Renshi Tengu Ryu Hojutsu, lid B.R.C. HALLE