Homepage Tengu Habersetzer Clubs Fotos Stages Contact Boeken Artikels Links En Français
TENGU NO MICHI

Wat betekent Tengu no michi ?

Tengu-no-michi (de weg van Tengu) is een nieuwe stap in de beoefening van de traditionele Japanse vechtskunsten (Budo), geïnitieerd in 1995 door Soke Roland Habersetzer.

 Het gaat hem niet over een nieuwe gevechtstechniek, maar het aanleren van een meer realistisch gedrag  in geval van confrontaties met crisissituaties die men, anders dan bij de klassieke oefeningen in de dojo, moet leren beheren want dit zal niet overeenstemmen.
Met in het centrum van deze gedragscode de strikte deontologische regel
"niet vechten, niet ondergaan", blijft het verdedigen,  en nooit het aanvallen, een methode type karate, kobudo, maar zonder gebonden te zijn aan de beperkingen opgelegd door een stijl, een school of een expert.

 

Tengu no michi : een complete martiale Weg
of de geest van een traditie

De " Weg van Tengu " is, voor diegene die hem bewandelt,
traditioneel in zijn concept …
modern in zijn toepassingsmogelijkheden …
tegelijk traditioneel …
door het bewust worden en het respecteren van " grenzeloze schatten " die de oude Kata (Koshiki-Kata) verbergen : zin voor inspanning, respect, echtheid, oprechtheid, bescheidenheid, zelfbeheersing, onderscheiding, moed, humanisme, betekenis van doeltreffendheid, de wil om te vorderen, waarden van een authentiek en geëngageerd mens …
... en modern …
door het verwerven van een gedrag dat uitmondt op meer realistische en geloofwaardiger vormen van technische en mentale antwoorden om, in de huidige wereld, het hoofd te kunnen bieden aan een agressie
Tengu no michi : een nieuwe definitie van de gevechtskunst in de 21e eeuw

Voor een ethiek (Shisei) en een gedrag (Seiki) :
" weigeren te vechten, weigeren te ondergaan … "

1) een klassieke techniek verrijkt met moderne opvattingen …
… omdat de gewelddadige gedragingen en de middelen van geweld zijn veranderd.

2) een filosofie van de actie overeenstemmend met het begrip aanwending …
… omdat de beoefenaar van een gevechtskunst klaar moet staan om zijn opgedane kennis aan te wenden om zichzelf en anderen, evenals de fundamentele waarden van de maatschappij waarvan hij deel uitmaakt, te verdedigen.

3) een middel voor een gedrag van een verantwoordelijke burger …
… omdat de beoefenaar van een gevechtskunst zijn opgedane kennis slechts mag aanwenden in een geest van weerstand aan geweld, 
met zin voor controle en steeds met respect voor het leven en de Wet.

4) een keuze van een intentie …
… omdat een 
gevechtskunst in eerste instantie een wapen is, omdat elk wapen onder controle moet blijven en omdat de aanwending van een wapen, zelfs onder controle, nooit mag uitmonden in een spel : het begrip sportieve confrontatie, met zijn speelse bijbetekenis, is dus totaal vreemd aan de geest van de “Weg Tengu”.

 

DRIE COMPETENTIEDOMEINEN IN HET TENGUSYSTEEM + TAI JI QUAN

Klik op de logo's van de domeinen voor meer informatie